O PROJEKTE

Táto stránka spája dva svety - aktívnych mladých dobrovoľníkov a trh práce.

Dobrovoľníkom, ktorí svoj čas a energiu nezištne venuju iným, pomáha hľadať uplatnenie a priestor na rozvíjanie ich talentu. Zároveň je to spôsob získavania skúseností, ktoré predstavujú konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Potencionálnym zamestnávateľom ponúka databázou šikovných a overených mladých ľudí, ktorých kvalitu potvrdzujú ich domovské organizácie.

Chcem vedieť viac