Kto sme?

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Hlavným poslaním činnosti občianskeho združenia V.I.A.C. je vytvárať podmienky a príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál, zručnosti a tak sa stali samostatnými, solidárnymi, angažovanými osobnosťami zodpovednými za seba i okolitý svet. Snažíme sa mobilizovať mladých ľudí, aby hľadali a využívali svoje talenty, dary a zručnosti a tak mohli pozitívne ovplyvňovať a meniť svet okolo seba.

viac logo

Prácu s mladými ľuďmi sme postavili na štyroch pilieroch

  • V vero Pravda - viac ako zdanie rozvoj
  • I ispiratione Inšpirácia - viac ako zvyk motivácia
  • A adrenalina Adrenalín – viac ako nutnosť služba
  • C communita Spoločenstvo – viac ako ja sám spolupráca